ردیفگروهنام محصولقیمت
1سیستمهای جوجه کشی خانگی48 عددی بدون یو پی اس20,000,000
2سیستمهای جوجه کشی خانگی168 عددی بدون یو پی اس25,000,000