48 عددی مرغ بدون یو پی اس با شانه های پلاستیکی
قیمت: 20,000,000 ریال تعداد: 1000 دستگاه
168 عددی بدون یو پی اس
قیمت: 25,000,000 ریال تعداد: 1000 دستگاه